Entwodiksyon nan konsepsyon grafik (In-Person: Intro to Graphic Design in Haitian Creole)

Entwodiksyon nan konsepsyon grafik (In-Person: Intro to Graphic Design in Haitian Creole)

Klas sa a pral sou anseye ou Basics yo pou yo te yon designer grafik

Thursday, April 7, 2022 - 6:00pm

Ki sa ki konsepsyon grafik? Se konsepsyon grafik defini kòm "atizay la ak pratik nan planifikasyon ak pwojeksyon lide ak eksperyans ak kontni vizyèl ak tèks." Nan lòt mo konsepsyon grafik kominike sèten lide oswa mesaj nan yon fason vizyèl. Vizyèl sa yo ka senp tankou yon logo biznis, oswa konplèks tankou kouman paj sou yon sit entènèt. Klas sa a pral sou anseye ou Basics yo pou yo te yon designer grafik epi si ou ta vle pran li pi lwen ou ka fe sa tou apres ou fini klas la. Pwofesè: Anne Pierre

7 avril, 6-7 pm

What is graphic design? Graphic design is defined as "the art and practice of planning and projecting ideas and experiences with visual and textual content." In other words graphic design communicates certain ideas or messages in a visual way. These visuals can be as simple as a business logo, or as complex as page layouts on a website. This class will be about teaching you the basics of being a graphic designer and if you want to take it further you can do so after you finish the class. Instructor: Anne Pierre

April 7, 6-7pm

Education
Classes
$0.00

Request a spot in this class!

Send us your contact information and we'll get in touch and help you enroll in this workshop.
Enter your full name.
Enter your phone number.
Enter the city name where you live.
If you have questions or special requests then please type them here.