Pwogram an Kréyol nan Cambridge Community Television

Pwogram an Kréyol nan Cambridge Community Television

Si ou rete nan Cambridge e ou guin kable television, CCTV ap bay yon kalite pwograme an kreyol nan chen 96.

Haitian Poetry in Three Languages
Interviews and readings of poems by Haitian authors in Haitian, French, and English.
Lendi, 1pm
Samdi, 10pm

Télé Anakaona
Tout’ kalité mizik
Jedi, 10pm
Samdi, 9pm

Télé Kréyol
Edikasyon, kilty ayisyen
Samdi, 3pm
Lendi, 10pm

Télé Lakay
Tout’ kalité misik
Mèkrédi, 9pm
Dimanch, 5pm

Télé Reveil
Christian social education in Haitian Kreyol, French, and English.
Samdi, 12pm
Dimanch, 6pm